قبوض تحویل،دریافت و پرداخت

از مهم‌ترین اسناد در امور انبارداری و حسابداری قبوض دریافت، تحویل و پرداخت است. این محصول مهم وظیفه‌ی شفاف سازی ورود و خروج اقلام، وجه نقد و اسناد مالی همچون چک را در بنگاه های اقتصادی و سازمان‌ها به عهده دارد. گواهی تحویل کالا، رسید دریافت اقلام ، ثبت هر نوع جابجایی، خروج یا ورود اقلام و ابزار، اجناس و وجه نقد در سازمان‌ها و بنگاه‌های کسب و کار بخشی از وظیفه‌ی این محصول می‌باشد. بی‌تردید مهمترین عامل موفقیت و وجه تمایز شرکت‌ها و سازمان‌ها از یکدیگر شفافیت و انضباط مالی سازمان در برخورد با مشتریان، مخاطبان و حتی نهادها و بانک‌ها می‌باشد. ایجاد روال کاری صحیح در بخش مالی و اداری مستلزم ثبت دقیق وقایع مالی و ریز اطلاعات آن در فرم‌ها و اسناد مرتبط است.

قبوض تحویل،دریافت و پرداخت
قبوض تحویل،دریافت و پرداخت
قبوض تحویل،دریافت و پرداخت
قبوض تحویل،دریافت و پرداخت
قبوض تحویل،دریافت و پرداخت
توضیحات