بروشور

بروشور به محصولی گفته می‌شود که توضیحات جامع و کاملی در مورد یک موضوع، محصول و یا فرایند ارائه کند، این توضیحات معمولاً با مجموعه‌ای از تصاویر همراهی می‌شود.

ویژگی منحصر به فرد بروشورها قابلیت تغییر ابعاد با توجه به تا خور بودن در هنگام ارائه و استفاده است.

بروشورهایی زیبا، شیک، چشمگیر و براق. با کیفیت چاپ بروشورتان تاثیر بگذارید، بروشورها راجع به خدمات شما نزد مخاطبانتان صحبت خواهند کرد. تا مشتریان را متقاعد به خرید محصولات، یا استفاده از خدمات شما نمایند. ما یک مجموعه از کاغذهای متنوع، اندازه‌های مختلف، و گزینه‌های سفارشی‌کردن آن را پیشنهاد می‌کنیم بنابراین شما دقیقا میتوانید بگویید که چه چیزی میخواهید و چطور آن را میخواهید. هنوز افرادی هستند که برای چاپ  بروشور به دیگران اعتماد ندارند و در مسیر پیشرفت شرکتشان کند حرکت میکنند. به فانوس پرینت اعتماد کنید.

بروشور
بروشور
بروشور
بروشور
بروشور
بروشور
توضیحات

بروشور

بروشور شما در دست مشتریان راهی عالی برای انتقال اطلاعات در مورد خدمات، محصولات و مزیت‌های رقابتی شما در بین رقیبان خواهد بود. با کیفیت چاپ بروشورتان تاثیر بگذارید، بروشورها راجع به خدمات شما نزد مخاطبانتان صحبت خواهند کرد. تا مشتریان را متقاعد به خرید محصولات، یا استفاده از خدمات شما نمایند.

ویژگی منحصر به فرد بروشور قابلیت تغییر ابعاد با توجه به تا خور بودن در هنگام ارائه و استفاده است. بدین معنی که در یک بروشور، این امکان وجود دارد که ابعاد آن از ۲۰×۱۰ سانتیمتر در هنگام ارائه، ممکن است به ابعاد  ۲۰×۶۰ سانتیمتر در هنگام استفاده افزایش یابد.

بروشور شما در دست مشتریان راهی عالی برای انتقال اطلاعات در مورد خدمات، محصولات و مزیت‌های رقابتی شما در بین رقیبان خواهد بود.

این ویژگی به طراح اجازه می‌دهد حجم بسیار زیادی از اطلاعات بصری را بدون ایجاد آشفتگی و ازدحام در محصول بگذارد و به مخاطب ارائه دهد (ویژگی‌ که بعنوان مثال در پوستر امکان پذیر نیست) همراه بردن بروشور توسط مخاطب (ولو برای مدتی کوتاه) این اجازه را به وی می‌دهد تا زمان بیشتری نسبت به دیگر انواع محصولات تبلیغی جهت انتقال پیام در اختیار داشته باشد. ما یک مجموعه از کاغذهای متنوع، اندازه‌های مختلف، و گزینه‌های سفارشی‌کردن آن را پیشنهاد می‌کنیم بنابراین شما دقیقا میتوانید بگویید که چه چیزی میخواهید و چطور آن را میخواهید. هنوز افرادی هستند که برای چاپ  بروشور به دیگران اعتماد ندارند و در مسیر پیشرفت شرکتشان کند حرکت میکنند. به فانوس پرینت اعتماد کنید.

چاپ بروشور برای شرکت شما مهم است، فانوس‌پرینت میداند که پروژه‌های شما بازتاب شما و شغل شماست. ما همچنین میدانیم که برای بسیاری از کسب وکار‌ها، چاپ بروشور رکن مهم روابط آن‌ها با واسطه‌ها، بازاریابان، مشتریان و مشتریان آینده نگر است. برای اینکه روشن کنیم که فانو‌س‌پرینت دقیقاً کجا می‌خواهد به شما کمک کند باید بگویم ما تامین منافع مشتریان خود را که از همکاری با ما لذت می‌برند را مشخص کرده‌ایم.

و تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مشتری بکار گرفته و آنرا وظیفه خود می‌دانیم و این امر را از اصول کار گروهی خود قرار داده‌ایم.