پاکت CD و DVD

با توجه به استقبال شرکت‌ها و موسسات از ارائه محتوا و حتی تبلیغات بصورت دیجیتالی استفاده از CD و DVD بشکل گسترده نیز افزایش پیدا کرده شما می‌توانید محتوای تیلیغی خود و حتی فایل محتوای چاپی را از این طریق در اختیار مخاطبان قرار دهید. برای اثر گذاری بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌ها ضمن چاپ طرح ویژه خود روی CD، اقدام به تهیه پاکت CD و DVD نیز می‌نمایند. شما لازم نیست از طرح خاص و مرسوم استفاده نمایید. ما می‌توانیم طرح مورد نظر شما را با هر قالب و صحافی، چاپ و ارائه نماییم.

پاکت CD و DVD
پاکت CD و DVD
توضیحات