اوراق‌بهادار(بُن خرید و تخفیف)

کسب و کارهای نوین، فروشگاه‌ها و موسسات برای ترغیب مشتری به بازدید، خرید و استفاده از خدمات خود اقدام به استفاده از محرک‌های فروش می‌نمایند. بن خرید کالا، کوپن، دوره‌های تخفیف، جوایز، برگزاری مسابقه و نظایر آن در این چارچوب ارزیابی می‌شود. استفاده از این محرک‌ها و انگیزه‌های فروش به طور معمول در کوتاه مدت موثر است و مشتریان به خاطر کالای مورد نظر و استفاده از ارزش افزوده مازاد آن جذب فروشگاه می‌شوند. و عده‌ای از افراد که به واسطه بُن تخفیفو دیگر محرک‌ها یک بار از شما خرید می‌کنند می‌توانند مشتری ثابت شما شوند البته این مهم تنها در شرایطی برقرار می‌گردد که ارزش و اعتمادی که آنها نیاز دارند را از شما دریافت کنند.

اوراق‌بهادار(بُن خرید و تخفیف)
اوراق‌بهادار(بُن خرید و تخفیف)
توضیحات

کسب و کارهای نوین، فروشگاه‌ها و موسسات برای ترغیب مشتری به بازدید، خرید و استفاده از خدمات خود اقدام به استفاده از محرک‌های فروش یا اوراق‌بهادار می‌نمایند.

بن خرید کالا، کوپن، دوره‌های تخفیف، جوایز، برگزاری مسابقه و نظایر آن در این چارچوب ارزیابی می‌شود.

استفاده از این محرک‌ها و انگیزه‌های فروش به طور معمول در کوتاه مدت موثر است و مشتریان به خاطر کالای مورد نظر و استفاده از ارزش افزوده مازاد آن جذب فروشگاه می‌شوند.

و عده‌ای از افراد که به واسطه بُن تخفیفو دیگر محرک‌ها یک بار از شما خرید می‌کنند می‌توانند مشتری ثابت شما شوند.

البته این مهم تنها در شرایطی برقرار می‌گردد که ارزش و اعتمادی که آنها نیاز دارند را از شما دریافت کنند.