چک لیست چاپ

  • طرحم در سایز واقعی طراحی شده.
  • مد رنگی فایلم CMYK است.
  • رزولوشن فایلم برای چاپ افست و دیجیتال ۳۰۰dpi است.
  • برای پلات و چاپ عریض فضای داخلی رزولوشن ۱۵۰dpi را چک کردم.
  • برای بنر و چاپ عریض فضای خارجی رزولوشن ۷۲dpi را در نظر گرفتم.
  • برای فایلم ۳ تا ۵ میلیمتر خلاصی برش را دیده ام.
  • از فایل پرینت یا نمونه چاپ دیجیتال تهیه و سایز فونت ها و ترکیب چینش را چک نموده ام.
  • فایل های تک تصویر را با فرمت های استاندارد نظیر jpg، tif و … ذخیره نموده ام.
  • فایل ها با تعداد صفحات زیاد مثل کتاب را pdf نموده ام.