تفاوت مدل رنگی CMYK با مدل RGB چیست؟

تفاوت مدل رنگی CMYK با مدل RGB چیست؟

ابتدا برای تفاوت مدل رنگی ، مُد یا رنگ‌بندی CMYK که به آن مدل رنگی چهاررنگ هم گفته می‌شود از حروف اول چهار رنگ اصلی Cyan (آبی)، Magenta (قرمز)، Yellow (زرد) و Black (مشکی) گرفته شده است.

  • در مُد CMYK رنگ‌ها به صورت فیزیکی استفاده می‌شود و صنعت چاپ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
  • در صنعت چاپ، رنگ‌های مختلف از مخلوط کردن چهاررنگ اصلی آبی، قرمز، زرد و مشکی(CMYK) ساخته می‌شوند.تفاوت مدل رنگی در صنعت چاپ، رنگ‌های مختلف از مخلوط کردن چهاررنگ اصلی آبی، قرمز، زرد و مشکی(CMYK) ساخته می‌شوند.
  • در این مُدل، رنگ‌ها به صورت فیزیکی مخلوط و ساخته می‌شوند.
  • در تنوع و تعداد رنگ‌هایی که می‌توان از ترکیب چهار رنگ اصلی ساخت محدودیت‌هایی وجود دارد.
  • مُد یا رنگ‌بندی RGB از حروف اول سه رنگ Red (قرمز)، Green (سبز)، Blue (آبی) گرفته شده است.
  • مُدل RGB بیشتر در نمایشگرهای خانگی و صنعتی مانند LCD، LED یا CRT استفاده می‌شود.
  • در مواقعی برخلاف حالت CMYK، دیگر نیازی نیست رنگ‌ها به صورت فیزیکی با هم مخلوط شوند.
  • در مدل RGB توسط نمایشگرها ساخته شده و در مقابل چشم ببیننده نمایش داده می‌شوند.

دقت نماید مدل رنگ اکثر فایل‌های ایجاد شده توسط کاربران RGB می‌باشد در حالیکه فایل های ارسالی برای چاپ حتما باید مد CMYK باشد.

اکثر فایل‌های ایجاد شده توسط کاربران RGB می‌باشد