پاکت A4 و A5

پاکت‌های A4 و A5 بسته به ابعاد سربرگ‌های شرکت یا مرسولاتی که قرار است در آن جای داده شوند، انتخاب می‌شود. این پاکت‌ها معمولاً برای ارسال رزومه، کاتالوگ، پیش نویس قرارداد و بطور کلی اوراقی که قرار نیست تا خورده شوند، استفاده می‌گردند. نوع کاغذ این پاکت بهتر است بالای 100گرم انتخاب شود تا پاکت، محکم، شیک و شکیل به نظر رسد. این پاکت‌ها وسط چسب هستند یعنی طرح روی پاکت برگشته و در پشت پاکت در وسط به هم رسیده و از داخل چسب می‌خورند. در پاکت اغلب از بالا باز شده و بین 5/2 تا 6 سانتیمتر متغیر است.

پاکت A4 و A5
پاکت A4 و A5
پاکت A4 و A5
پاکت A4 و A5
توضیحات