بولتن و خبرنامه

در دنیای امروز با ابزار مختلفی می توان از اخبار و اطلاعات روز دنیا با خبر شد.

یکی از این روش ها ارسال نشریه داخلی، بولتن سازمانی، مجله دوره ای و یا حتی یک اطلاعیه خبری در سازمان برای مخاطبان خاص با علایق مشترک درباره رویدادها، گزارش ها یا اخبار مرتبط با یک موضوع یا حوزه سازمانی می باشد.

خبرنامه مانند مجلات و نشريات ديگر بايد ظاهر جذاب و خاصی داشته باشد. ويژگی هايی مانند فونت، عكس های گرافيكی، بخش بندی، تيترها، لينك ها و طبقه بندی مطالب نبايد در نسخه های مختلف تغيير زيادی كند.

فانوس پرینت با رعایت برقراری ارتباط منطقی بین محتوا و شکل خبرنامه به عنوان یک ابزار ارتباط جمعی در زمینه های آموزش، آگاه سازی، شفاف سازی و ارتقا دانسته ها و اطلاعات برای رسیدن به مقصود شما نهایت تلاش خود را به کار می گیرد.

بولتن و خبرنامه
بولتن و خبرنامه
بولتن و خبرنامه
توضیحات