گواهی‌نامه

رزومه‌ها، سوابق و مهارت‌های فردی و سازمانی امروزه در نحوه بهره‌برداری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها تعیین کننده هستند. افراد و شرکت‌ها در پی دریافت گواهی‌نامه‌ها اقدام به تامین شرایط یا گذراندن دوره‌های آموزشی و بازآموزی می‌کنند. موسسات تعیین سطح، نهادهای آموزشی و سازمان‌ها و مراجع تایید صلاحیت اسنادی را بعد از احراز شرایط و گذراندن دوره‌ها صادر می‌کنند و طی آن کسب مهارت و یا شرایط و صلاحیت حقیقی و حقوقی را تایید می‌نمایند.
فانوس‌پرینت با تامین مجموعه‌ای از امکانات چاپ و طراحی برای تولید گواهی‌نامه‌ها همراه شما خواهد بود. شما می‌توانید گواهی‌نامه را بر کاغذهای خاص و فانتزی مثل کتان، فابریانو و اشتنباخ در اختیار داشته باشید.

گواهی‌نامه
گواهی‌نامه
گواهی‌نامه
گواهی‌نامه
گواهی‌نامه
توضیحات

گواهی‌نامه

گواهی‌نامه به سندی اطلاق می‌شود که طی آن صادرکننده و مراجع تاییدکننده آن اعلام میدارندکه دارنده سند حائز مشخصات ذکر شده در آن می‌باشد. و صلاحیت حقیقی یا حقوقی وی برای آن مشخصات را تایید می‌نمایند.

در موسسات و نهادهای تربیتی و آموزشی بعد از اتمام دوره آموزش و کسب مهارت فنی لازم توسط هنرجو مدرکی بنا بر تکمیل دوره آموزش و کسب مهارت به داوطلب اعطا می گردد که به منزله سند و تظمین مهارت فرد می باشد. بدلیل اهمیت فراوانی که این سند دارد باید در طراحی و چاپ توجه ویژه ای لحاظ شود، نوع طراحی و کاغذ این سند باید بگونه ای باشد که هم در شان و ارزش مدرک نفیس و هم به اندازه اهمیت آن غیر قابل جعل باشد.

فانوس پرینت به جهت طراحی و تهیه این گواهی‌نامه ها آماده همکاری با موسسات و نهادهای تربیتی و آموزشی می باشد.